Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

У организацији Републичког секретаријата за јавне политике и Светске банке, уз подршку Научно-технолошког парка Звездара, 2. фебруара 2017. године одржана је радионица на тему „Улога иновационог...
Објављен текст : 03.02.2017
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике, уз стручну подршку ОЕЦД-а и у сарадњи са Светском банком, 31. јануара 2017. године одржан је округли сто на тему „Унапређење конкурент...
Објављен текст : 02.02.2017
Девета седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 20.јануара 2017.године. На седници Радног тела који прати...
Објављен текст : 24.01.2017
Представници Миинистарства државне управе и локалне самоуправе и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), организовали су за представнике јединица локалне самоуправе јавну расправу о Нацрту...
Објављен текст : 17.01.2017