Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015...
Објављен текст : 09.09.2016
Пета седнице Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 10. августа 2016. године. Разматран је Нацрт извештаја о напретку...
Објављен текст : 11.08.2016
Републички секретаријат за јавне политике више од годину дана, уз велике напоре и широк круг консултација, припрема и континуирано унапређује садржај новог пакета прописа, којим ће бити уређени систем...
Објављен текст : 19.07.2016
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) одржана је четврта седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију јавних политика у области конкуре...
Објављен текст : 11.07.2016