Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 1...
Објављен текст : 08.06.2016
Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара (89,5 милиона евра) за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања. Споразум...
Објављен текст : 08.06.2016
У организацији Републичког секретаријата за јавне политике и у тесној вези са Министарством просвете, науке и технлошког развоја, 27. маја 2016.године, одржана је презентација прелиминарних резултата...
Објављен текст : 02.06.2016
О раду и улози Републичког секретаријата за јавне политике PDF БРОШУРА О НАМА на српском језику PDF БРОШУРА О НАМА на енглеском језику...
Објављен текст : 20.05.2016