Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Светском банком, организивао је у кругу високих представника Владе, партнера, колега и пријатеља представљање Пројекта „Конкурентност и зап...
Објављен текст : 18.05.2016
На првој конститутивној седници Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне упра...
Објављен текст : 04.05.2016
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) у сарадњи са Службом за управљање кадровима, ГИЗ-ом и Ханс-Зајдел фондацијом спроводи Програм обука за руководиоце, који ће се реализовати путем обавез...
Објављен текст : 22.04.2016
Представници Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) су у периоду од 13. до 15. априла 2016. године одржали обуку на тему анализе ефеката прописа (АЕП), којој је присуствовало 13 државних с...
Објављен текст : 20.04.2016