БАЗА ПОДАТАКА О СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

 

На овом линку можете видети мапу стратегија.

 

Baza strategija