На овом линку можете погледати буџет републичког секретаријата за јавне политике.