Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

У Научно технолишком парку Београд, 14. и 15. децембра 2017. одржан је Иновациони камп. Овај камп је организован у циљу бољег разумеавња потреба софтверских компанија, ради дефинисање буду...
Објављен текст : 15.12.2017
Комисија за оцену и селекцију достављених пријаваје након истека жалбеног периода одређеног за подношење приговора на Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема утврдила коначну&...
Објављен текст : 13.12.2017
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Пројектом „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB и наручиоцима истраживања (Министарство правде...
Објављен текст : 13.12.2017
Републички секретаријат за јавне политике је, уз помоћ пројекта „Подршке реформи јавне управе”- ГИЗ, 8.децембра 2017. године организовао представљање Предлога уредбе о методологији управља...
Објављен текст : 08.12.2017

Остале активности...