в.д. заменика директора:
Бојана Тошић
електронска адреса: bojana.tosic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3349 - 818

 

 Бојана Тошић је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Каријеру је започела 2005. године, као адвокатски приправник а од 2008. године уписана је у Именик адвоката при Адвокатској комори Београд. Има 8 година искуства у области регулаторне реформе, реформе јавне управе и  управљању јавним политикама.

 

Радила је као консултант на бројним пројектима финансираним од стране Европске Уније, Светске банке (WБ) и Америчке организације за међународни развој (USAID). У периоду од 2007. до 2011. године била је правни саветник у Секретаријату Савета за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, а у периоду од 2008. до 2010. године радила је као координатор правног тима Јединице за спровођење свеобухватне реформе прописа Владе Републике Србије (тзв. гиљотине прописа).

 

Од јула 2013. године радила је као заменик директора Владине Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа. Учествовала је у изради бројних прописа, студија и извештаја како за потребе јавног тако и приватног сектора. Сертификовани је тренер Светске банке из области анализе ефеката прописа. 

 ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

 

в.д. помоћника директора:
сектор за обезбеђење квалитета јавних политика
Нинослав Кекић
електронска адреса: ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3346-436

 

 в.д. помоћника директора:
cектор за планирање и координацију јавних политика
Драгана Алексић
електронска адреса: dragana.aleksic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3349-818

 

 в.д. помоћника директора:
cектор за развој и унапређење јавних политика
Дијана Илић Зоговић
електронска адреса: dijana.iliczogovic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3349-817

 

 в.д. помоћника директора:
cектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима
Марија Митровић
електронска адреса: marija.mitrovic@rsjp.gov.rs
број телефона: 011 / 3346-436